FAQ

Op deze pagina proberen we je zo goed mogelijk te informeren over Schwung.

Het doel is simpel gezet dat we streven naar een meer comfortabelere fietsreis door de stad. Er spelen diverse factoren een rol of je daadwerkelijk groen kunt krijgen (of verlengen). Op de punten waar Schwung nu geïmplementeerd is krijgen fietsers eerder groen.

Met het gebruik van de Schwung app word je gesignaleerd zodra in de buurt van een op Schwung aangesloten kruispunt komt, de app vraagt voor jouw alvast groen aan in plaats van wanneer je pas op een drukknop drukt. De Schwung app is slim en leert jouw voorkeursrichting op het kruispunt door goed te kijken naar jouw route historie. Hierdoor is jouw richting bekend en weet de app op welke richting de aanvraag moet worden ingediend. Hierdoor hoef je minder te wachten en kom je sneller aan op je bestemming. De historie waarmee Schwung de richting bepaalt, wordt op jouw telefoon opgeslagen en word nooit gedeeld met het Schwung systeem. Indien je een nieuwe telefoon aanschaft moet Schwung opnieuw jouw route leren.

Bij een aantal telefoons wordt door de software van de smartphone Schwung automatisch uitgezet (meer informatie). Dit vanwege
batterijbesparing. Echter dan werkt de applicatie helaas niet meer.

Om dit te voorkomen kan je volgende doen:

  • Ga naar instellingen
  • Batterijoptimalisatie
  • Zoek naar de Schwung app
  • Kies daar voor ‘Niet optimaliseren’

De meest recente versie van android beschikt over de mogelijkheid om via bluetooth terugkoppeling te geven.
Meer technische informatie op Github

Schwung stuurt, wanneer je in de buurt van een verkeerspunt komt, een aanvraag of verlenging van groen. De afstand waarop deze aanvraag wordt gedaan verschilt per verkeerspunt(situatie).

Terugkoppeling van deze aanvraag tonen we niet ‘live’ in de app, aangezien we je willen ontmoedigen een smartphone te gebruiken tijdens je deelname in het verkeer.
In een aantal gemeenten, bijvoorbeeld ‘s-Hertogenbosch, zou je bij de verschillende verkeerspunten de ‘afteller’ moeten zien starten wanneer je in de buurt komt. Op dat moment ben je dus ‘gezien’.

Hiernaast zijn wij ook bezig om intelligente apparaten (zoals digitale fietsbellen) via bluetooth een signaal te sturen om visuele feedback te geven, ‘je bent gezien en krijgt groen’.

In de komende update zullen we ook een aantal statistieken toevoegen, waar we ook de terugkoppeling kunnen geven in de vorm van een samenvatting.

Per kruispunt zijn afspraken gemaakt wie wanneer groen krijgt. Ambulances krijgen daarin prioriteit. Bussen en ander openbaar vervoer krijgen net als fietsers vaker groen afhankelijk van het lokale verkeersbeleid.

Per rit word op je telefoon een unieke rit-ID aangemaakt die tijdelijk op je smartphone wordt opgeslagen en wordt verzonden naar het Schwung systeem. Deze data wordt gebruikt voor het aanvragen van groen licht en de app kan dit gebruiken voor de route-voorspelling en eventuele notificaties. De verzonden ID’s bevatten geen privacygevoelige informatie, uiteraard wel de locatie, echter is deze niet te herleiden naar een persoon of een specifieke smartphone. Elke keer als je gaat fietsen wordt er een nieuwe rit-ID gegenereerd.

Alle verzamelde informatie is anoniem zodat je dus niet individueel gevolgd kan worden. Indien je de informatie niet wilt delen kun je dit via de app instellingen uitzetten. Let wel op dat de Schwung app dan geen groen aanvragen meer voor je kan doen.

Gebruikersvoorwaarden Schwung app. [www.infoplaza.nl/over-infoplaza/disclaimer-privacy/]

Wij zijn met diverse gemeenten aan het praten over de inzet van Schwung. Natuurlijk is het leuk wanneer de fietsers zelf ook iets van zich laten horen. Je kunt je gemeente attenderen Schwung te gaan gebruiken door de gemeente een e-mail te sturen met bijvoorbeeld een link naar onze site, www.schwung.nu

De Schwung app werkt in ‘s-Hertogenbosch, Almere, Breda, Eindhoven, Emmen, Hilversum, Lelystad, Noordoostpolder en in Provincie Flevoland.
De exacte locatie van Schwung-verkeerspunten in bovengenoemde plaatsen zijn terug te vinden op de kaart in de Schwung app.

Load More


Voor meer informatie:
Gebruikersvragen – info@infoplaza.nl
Wegbeheerders – schwung@vialis.nl